Cuckoo blogi

Asikkalan kunta panostaa hyvinvointiin Cuckoon avulla

Cuckoo-tarina

Asikkalan kuntastrategiaan terveysliikunta ja hyvinvoinnin edistäminen on kuulunut yli kymmenen vuoden ajan – ja kuuluu edelleen. Kunnan työntekijöiden hyvinvoinnissa pyrkivät keskittymään ongelmien ennaltaehkäisyyn. Pandemian vauhdittamana työhyvinvointi palveluihin kaivattiin jotain tukemaan ergonomiaa ja fyysistä hyvinvointia. Cuckoo valittiin käyttöön pirteän ja nykyaikaisen ilmeensä ansiosta ja kaksi vuotta myöhemmin Cuckoo on käytössä laajasti kunnan yksiköillä aina toimistosta ruokapalveluihin ja päiväkoteihin asti. Cuckoo on otettu osaksi Asikkalan kunnan laajempaa hyvinvointistrategiaa sekä vuonna 2022 alkanutta Kevan tukemaa “Työhyvinvoinnin sankarit” – kehityshanketta.

Koen Cuckoon todella monipuoliseksi palveluksi, joka mahdollistaa käytön kaikille halukkaille - oli työtehtävät mitä hyvänsä.

- Heidi Huldén, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

Asikkalan kunta

Jylhien harju- ja vesistömaisemien kunta sijaitsee Lahden seudulla, vesistöjen yhtymäkohdassa.  Asikkalan kunta on perustettu vuonna 1848. Kunnassa panostetaan 8100 kuntalaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja liikkumisen lisäämiseen.

Asikkalassa hyvinvoinnin edistäminen otetaan vakavasti

Asikkalan kuntastrategiaan terveysliikunta ja hyvinvoinnin edistäminen on kuulunut yli kymmenen vuoden ajan – ja kuuluu edelleen. Kunta pitää hyvin huolta yli 8000 asukkaastaan. Kaikki kunnan koulut ovat liikkuvia kouluja ja jokaisessa päiväkodissa on liikuntavastaavat. Liikuntaneuvontaan on mahdollisuus ohjautua neuvolaikäisestä alkaen. Vähiten liikkuvat kuntalaiset pääsevät halutessaan nopeasti liikuntaneuvontaan. 

Asikkalassa panostetaan kunnan työntekijöiden työhyvinvointiin pitkällä tähtäimeillä. Asikkalan kunnan hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Heidi Huldénin mukaan työhyvinvoinnissa pyritään keskittymään ongelmien ennaltaehkäisyyn. Eniten pinnalla tällä hetkellä on kehityshanke “Työhyvinvoinnin sankarit”, johon Asikkalan kunta sai Kevalta 10 000 euron apurahan. Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jolla vahvistetaan työhyvinvointia ennakoiden, yksilöiden vastuuta painottamalla. 

Asikkalan liikuntapalvelut kannustaa tekemään hyvinvointi- ja ilmastoteon lisäämällä arkiliikuntaa

Työhyvinvoinnin sankarit puhaltavat yhteen hiileen

”Työhyvinvoinnin sankarit” -kehityshanke potkaistiin vauhdilla käyntiin vuoden 2022 alussa ottamalla työpöydälle kunnan 10 vuotta vanhan varhaisen tuen mallin uudistaminen. “Varhaisen tuen malli tarkoittaa käytännössä sitä, että jos esihenkilö huomaa alaisensa käytöksessä muutoksia, esimerkiksi hän on koko ajan ärtynyt tai väsynyt, työtehtäviä ei hoideta kunnolla tai myöhästely tai konfliktit lisääntyvät, niin esihenkilön tulisi ottaa asia puheeksi ja järjestää varhaisentuenkeskustelu, jonka perusteella pyritään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa löytämään oikea tapa tukea työntekijää”, Heidi selventää. 

Mitä tällä kaikella tavoitellaan on tietysti, että saadaan pidettyä ihmiset hyvinvoivina ja työkykyisinä. Toisaalta haluamme tarjota työkaluja myös heille, joilla ei ole työkyvyn kanssa ongelmia, jotta nämä hyvät tyypit pysyvät meillä töissä.

Heidi Huldén, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

Työryhmän kesken pidetyissä työpajoissa prosessia on pyritty yksinkertaistamaan tekemällä uudistetuista lomakkeista lyhyitä ja selkeitä ja raportoinnista vaivatonta. Lisäksi on luotu uudet ohjeistukset, joilla pyritään madaltamaan keskustelun aloittamisen kynnystä ja joissa korostetaan sitä, että aloitteen keskustelulle voi tehdä myös yksilö itse. Heidin mukaan pidemmällä aikavälillä hankkeen myötä haetaan myös kulttuurinmuutosta, jotta  ”vatu”-keskustelujen pitämistä ei enää koettaisi uhkaavana, vaan pikemminkin osoituksena välittämisestä.

Cuckoo osana Asikkalan työhyvinvointistrategiaa

Varhaisen tuen keskustelun pohjalta yritetään yhdessä keksiä parhaat keinot, joilla työntekijää voidaan tukea. Osana hanketta koostetaan valmis lista kaikista työkykyä tukevista työkaluista, joita kunta jo tarjoaa työntekijöilleen.  Myös Cuckoo on listalla, mikä sitoo Cuckoon entistä tiukemmin kunnan työhyvinvointistrategiaan. “Jos henkilöllä on vaikka ongelma, että hän ei saa työtä tauotettua ja hän paahtaa vaan menemään, voi yksi varhaisen tuen keskustelun jälkeen tarjottava aputyökalu olla Cuckoon käyttöönotto ja päivän tauottaminen Cuckoon avulla,” Heidi kertoo. Esihenkilöiltä on tullut kiitosta siitä, että tarjolla on Cuckoon kaltaisia matalan kynnyksen konkreettista palveluita. Näin henkilö voi ensin kokeilla saisiko avun pienistä arkiteoista sen sijaan, että samantien täytyisi passittaa henkilö työfysioterapeutille. 

Jos henkilöllä on vaikka ongelma, että hän ei saa työtä tauotettua ja hän paahtaa vaan menemään, voi yksi varhaisen tuen keskustelun jälkeen tarjottava aputyökalu olla Cuckoon käyttöönotto ja päivän tauottaminen Cuckoon avulla.

Heidi Huldén, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, Asikkalan kunta

Cuckoosta tuli kotikonttoreiden pelastus

Heidi kertoo, että Asikkalan kunnan ja Cuckoon yhteinen tarina alkoi, kun tarve monipuoliselle taukoliikuntasovellukselle kasvoi erityisesti pandemian tehtyä etätöistä arkipäivää. Cuckoo erottui muista palveluista raikkaalla, nykyaikaisella ilmeellään sekä koukuttavilla pelillisillä ominaisuuksillaan. Cuckoon monet hauskat ominaisuudet motivoivat pitämään taukoja, mikä on auttanut välttämään totaali jumit kotitoimistoilla. “Cuckoossa on hauskaa kerätä pisteitä ja haastaa työkavereita. Se on helppokäyttöinen ja erityisesti meitä viehätti se pelillisyysaspekti”, Heidi listaa. Fyysisten hyötyjen lisäksi Cuckoo on tuonut mukanaan paljon iloa ja yhteisöllisyyttä. Työterveyslaitoksen (2018) teettämän tutkimuksen mukaan Cuckoon säännöllinen käyttö lisää taukoliikuntaa, mikä vaikuttaa positiivisesti sosiaaliseen, henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen. 

Cuckoon valintaan vaikutti sovelluksen pirteä ja nykyaikainen ilme sekä pelillisyysaspekti. Mahdollisuus kerätä pisteitä ja haastaa työkavereita on osoittautunut hauskaksi!

Heidi Huldén, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

Tapoja käyttää Cuckoota on yhtä monta kuin käyttäjiäkin

Heidin mukaan innokkaimpia Cuckooilijoita Asikkalan kunnalla ovat ehdottomasti etätyön uuvuttamat toimistotyöntekijät. Heidi on itsekin todennut Cuckoon olevan hyvä työkalu työn tauottamiseen erityisesti kotitoimistolla. Erityisesti siellä työ voi helposti viedä mukanaan ja sitä saattaa istua huomaamatta paikoillaan pitkäänkin, kun luonnollista liikettä tulee päivän aikana vähemmän.

Asikkalan kunnalla Cuckoota ei kuitenkaan haluttu rajata vain toimistotyöläisten etuoikeudeksi. Cuckoon voi ottaa käyttöön kuka tahansa kunnan työntekijä yksiköstä riippumatta, sillä Cuckoo taipuu hyvin myös liikkuvaa työtä tekevien tarpeisiin. Innokkaita Cuckoo-käyttäjiä löytyy monipuolisesti aina toimistoista päiväkoteihin ja ruokapalveluihin asti. Cuckoon käyttö mobiililaitteella on todella helppoa, mikä mahdollistaa liikunnan ilon myös heille, jotka eivät tee työtä ruudun ääressä, Heidi iloitsee.

Koen Cuckoon todella monipuoliseksi palveluksi, joka mahdollistaa käytön kaikille halukkaille - oli työtehtävät mitä hyvänsä.

Heidi Huldén, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö
Johtoryhmä kannustaa esimerkillään pitämään taukoja

Cuckoon käyttö Asikkalan kunnalla on vaihtelevaa ja monipuolista. Toimisto- ja hybridityöntekijöille Cuckoo tuo iloa ja apua ergonomiaan, päiväkotiryhmissä Cuckoo-taukoja saatetaan pitää yhdessä lasten kanssa ja ruokapalvelun työntekijöille Cuckoolla on merkittävä rooli yhteishengen kohottajana yhteistaukojen myötä. “Ylipäänsä työntekijöiltä kuulee paljon kiitosta siitä, että työnantaja tarjoaa tällaista palvelua – ei se ole itsestäänselvyys ”, Heidi toteaa. Palvelun tarjoaminen osoittaa, että työnantaja välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista, mikä tekee työnantajasta kiinnostavan ja auttaa sitouttamaan työntekijöitä, Heidi pohtii.

Toimistotyöntekijöille Cuckoo tuo iloa ja apua ergonomiaan, päiväkotiryhmissä Cuckoo-taukoja saatetaan pitää yhdessä lasten kanssa ja ruokapalvelun työntekijöille Cuckoolla on merkittävä rooli yhteishengen kohottajana yhteistaukojen myötä.

Pieni kilpailu ja mahdollisuus voittaa motivoi aina!

Uusien palveluiden jalkauttamisessa organisaatioon on omat haasteensa: kaikki pitäisi saada kaikki tietoisiksi palvelusta ja palvelu helposti saataville. Hyvänä aktivointikeinona Asikkalan kunnalla toimi Cuckoon aktiivisuuskilpailun aloittaminen. “Aktiivisuuskilpailu lisäsi uusia käyttäjiä eri yksiköistä ja motivoi ihmisiä pitämään taukoja. Huomasi myös, että porukka pysyi kivasti aktiivisena kisan jälkeenkin”, Heidi kertoo. Cuckoon organisoima kisapaketti sisälsi houkuttelevat palkinnot arvottavaksi kisan päätteeksi aktiivisten käyttäjien kesken sekä yhteisen lanseeraustilaisuuden, jossa työntekijät tutustutettiin sovellukseen ja nostatettiin yhdessä kilpailuhenkeä.

Heidillä on jo mielessä myös paljon uusia ideoita aktivointiin ja taukojen jalkauttamiseen. Yksi tapa motivoida pitämään enemmän taukoja voisi olla yksiköiden välinen  aktiivisuuskilpailu. Tiimien välinen kilpailu toimisi samalla hyvänä yhteishengen kohottajana. Cuckoon voisi myös ottaa osaksi kerran kuussa pidettäviä esimiesinfoja ja samalla lisätä tietoisuutta Cuckoosta. Aikeena on myös ottaa Cuckoo-tauot vakituiseksi osaksi tiimipalavereita. Hyvä tapa olisi esimerkiksi aloittaa palaverit pitämällä yhteinen taukojumppa.

Aktiivisuuskilpailu lisäsi uusia käyttäjiä ja motivoi ihmisiä pitämään taukoja. Huomasi myös, että porukka pysyi kivasti aktiivisena kisan jälkeenkin.

Heidi Huldén, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö
Henri Tuomilehto istuen
Blogi

Webinaari: Miten nukkua paremmin?

”Miten nukkua paremmin?” -webinaarissa dosentti ja unilääkäri Henri Tuomilehto ja Cuckoon CMO, sarjayrittäjä Tomi Kaukinen keskustelevat unesta, hyvistä nukkumiskäytännöistä, palautumisesta ja hyvän yöunen monista terveysvaikutuksista. Tässä webinaarissa kukaan ei nukahda 🙂

Read More »

Miten Cuckoo auttaisi sinua ja kollegoitasi työpäivien aktivoinnissa?

Cuckoon tiimi auttaa mielellään pohtimaan teille sopivaa pakettia ja aktivointia!

Jätä yhteystietosi alle niin saat lisätietoja Cuckoosta

Jättämällä yhteystietosi hyväksyt, että Cuckoo on yhteydessä sinuun ja voi käyttää yhteiystietoja markkinointitarkoituksiin.

Ei sitoumusta. Tietosi on meillä turvassa.