Yleistä

Cuckoo Networks Oy, 2612255-9, (”Cuckoo”, ’’me” tai ”meille”) toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään henkilötietoja asiakassuhteen hallinnoimisen, palveluiden toteuttamisen ja markkinoinnin yhteydessä. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan käyttäessäsi Cuckoo –palvelua, verkkosivustoamme sekä viestiessämme kanssasi asiakassuhteeseen tai palveluihimme liittyen.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi rekisterinpitäjänä toimiessamme. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseksi.

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

Kenelle tämä tietosuojaseloste on suunnattu?​

Tämä tietosuojaseloste kattaa ja koskee seuraavia rekisteröityjen ryhmiä:

 • Käyttäjät, jotka käyttävät Cuckoo –palveluamme henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen avulla.
 • Käyttäjät, jotka käyttävät verkkosivustoamme tai seuraavat meitä muiden sähköisten viestintäkanavien välityksellä, kuten lukien Cuckoon uutiskirjeet.
 • Asiakkaidemme yhteyshenkilöt tai edustajat, jotka toimivat yhteyshenkilöinä esimerkiksi asiakassuhteen hallinnoimiseen ja laskutukseen liittyen.

Miten keräämme henkilötietoja?​

Voimme kerätä henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

 • Henkilötiedot, jotka annat meille itse, esimerkiksi ollessasi meihin yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse sekä antaessasi tietoja verkkosivustomme lomakkeiden tai chat-palvelun kautta.
 • Henkilötiedot, jotka annat meille itse käyttäessäsi Cuckoo –palvelua, mukaan lukien käyttäjätilin ja –profiilin luominen sekä suorittamiesi jumppien ja aktiviteettien jakaminen palvelun sisällä.
 • Henkilötiedot, jotka keräämme aktiivisuudestasi Cuckoo –palvelussa, kuten tietoja suoritetuista taukoliikuntaharjoituksista, lähettämistäsi kutsuista ja haasteista sekä ryhmistä, joissa olet mukana tai joihin liityt palvelun sisällä.
 • Automaattisten menetelmien avulla, esimerkiksi saapuessasi verkkosivustollemme tai kirjautuessasi Cuckoo -palveluun, jolloin keräämme automaattisesti kirjautumisten lokitiedon ja verkkotunnistetietoja, kuten IP-osoitteen ja päätelaitteesi tunnistetietoja. Tällaisiin automaattisiin menetelmiin lukeutuu myös verkkosivustomme ja palvelumme päätelaitteellesi asettamat evästeet, jotka keräävät edellä mainittuja tietoja käyttäessäsi verkkosivustoamme tai palveluamme.

Milloin ja miksi käsittelemme henkilötietoja?​

Verkkosivuston, palveluiden sekä niihin liittyvien IT-järjestelmien hallinnoiminen ja suojaaminen

Voimme käsitellä henkilötietoja hallinnoidaksemme ja suojataksemme verkkosivustoamme, Cuckoo –palvelua sekä niihin liittyviä IT-järjestelmiä, esimerkiksi kerätessämme lokitietoja kirjautumisista verkkosivustollemme ja palveluumme sekä selvittäessämme mahdollisia ongelmia tai poikkeamia. Vieraillessasi verkkosivustollamme tai käyttäessäsi Cuckoo Workout –palvelua asetamme päätelaitteellesi ns. välttämättömiä evästeitä, jotta voimme toteuttaa tekemäsi pyynnöt sekä varmistaa palveluidemme perusturvallisuuden.

Perus- ja yksilöintitiedotKäsittelyn laillinen peruste
· Perus- ja yksilöintitiedot

· Yhteystiedot

· Verkkotunnistetiedot

· Lokitiedot

· Mahdollisissa tukipyynnöissä annetut lisätiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa palveluidemme sekä niihin liittyvien IT-järjestelmien hallinnoimiseen ja suojaamiseen liittyvät oikeutetut etumme.
Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Säilytämme lokitietokantoihin tallennettuja verkkotunnistetietoja ja lokitietoja vianetsimistä ja poikkeamien selvittämistä varten korkeintaan 2 vuotta lokitapahtuman kirjautumisesta lukien.

Verkkosivustomme käytön mittaaminen ja kehittäminen

Voimme käsitellä henkilötietoja verkkosivustomme käytön mittaamiseksi sekä kehittämiseksi, mukaan lukien tilastotietojen koostaminen verkkosivustomme käytöstä. Verkkosivustomme käytön yhteydessä voimme tämän tarkoituksen toteuttamiseksi asettaa päätelaitteellesi ns. analyyttisiä ja tilastollisia evästeitä. Tähän tarkoitukseen koostetut tilastot eivät sisällä henkilötietoja.

Perus- ja yksilöintitiedotKäsittelyn laillinen peruste
· VerkkotunnistetiedotSuostumus. Analyyttisten ja tilastollisten evästeiden asettaminen verkkosivustomme käytön yhteydessä perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen.
Säilytysaika: Verkkosivustomme analyyttiset ja tilastolliset evästeet säilyvät käyttäjän päätelaitteella kullekin evästeelle määritetyn säilymisajan, ellet poista evästeitä selainasetuksista. Jos et erikseen poista evästeitä, istuntokohtaiset evästeet poistuvat automaattisesti istunnon päättyessä, muiden tähän tarkoitukseen käyttämiemme evästeiden säilyessä korkeintaan 2 vuotta. Tilastot, jotka eivät sisällä luonnolliseen henkilöön yhdistettävää tietoa säilytetään toistaiseksi.

Sähköisen markkinointiviestinnän ja verkkomainonnan toteuttaminen

Voimme käsitellä henkilötietoja sähköisen markkinointiviestinnän toteuttamiseksi, jos tilaat uutiskirjeemme tai muuta vastaavaa sähköisesti lähetettävää markkinointisisältöä tai –viestintää. Vieraillessasi verkkosivustollamme voimme myös asettaa päätelaitteellesi ns. markkinointievästeitä, jotta pystymme tarjoamaan relevanttia mainontaa verkkosivustollamme ja muualla verkossa.

Perus- ja yksilöintitiedotKäsittelyn laillinen peruste
· Perus- ja yksilöintitiedot

· Yhteystiedot

· Verkkotunnistetiedot

Suostumus. Sähköisen markkinointiviestinnän, kuten uutiskirjeiden, toimittaminen perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen. Yhtä lailla markkinointievästeiden asettaminen verkkosivustomme käytön yhteydessä perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen.
Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun sähköistä markkinointiviestintää koskeva tilaus on aktiivinen. Peruuttaessasi tilauksesi poistamme tähän tarkoitukseen käsitellyt henkilötiedot. Verkkosivustomme asettamat markkinointievästeet säilyvät käyttäjän päätelaitteella kullekin evästeelle määritetyn säilymisajan, ellet poista evästeitä selainasetuksista. Jos et erikseen poista evästeitä, istuntokohtaiset evästeet poistuvat automaattisesti istunnon päättyessä, muiden tähän tarkoitukseen käyttämiemme evästeiden säilyessä pidempään.

Asiakassuhteen hallinnoiminen

Käsittelemme asiakkaidemme yhteyshenkilöiden ja edustajien henkilötietoja hallinnoidaksemme asiakassuhdetta, esimerkiksi tallentaessamme yhteyshenkilön sekä asiakkaan määrittämien käyttäjien yhteystiedot, arkistoidessamme asiakassopimuksia, pitäessämme yhteyttä liiketoimintasuhteeseen liittyen sekä laskutuksen ja saatavien hallinnan yhteydessä.

Perus- ja yksilöintitiedotKäsittelyn laillinen peruste
· Perus- ja yksilöintitiedot

· Yhteystiedot

· Organisaatiotiedot

· Yhteydenpidossa annetut lisätiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa asiakassuhteen hallinnoimiseen liittyvät oikeutetut etumme.

Sopimus. Mikäli asiakkaamme katsotaan soveltuvan lainsäädännön mukaiseksi kuluttajaksi, on käsittely tällöin tarpeellista Cuckoon ja asiakkaan välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen täytäntöön panemiseksi.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan, jonka päättymisen jälkeen tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Voimme kuitenkin säilyttää osaa henkilötiedoista pidempään, jos se on tarpeellista oikeusvaateiden hallinnoimiseen ja puolustamiseen liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi tai lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi (kuten esimerkiksi kirjanpitolain noudattamiseksi).

Cuckoo –palvelun toimittaminen käyttäjille

Meidän on käsiteltävä Cuckoo-palvelun käyttäjän henkilötietoja, jotta pystymme toimittamaan Cuckoo-palvelun käyttäjän pyynnöstä ja voimassa olevien palvelun käyttöön soveltuvien käyttöehtojen mukaisesti. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi voimme käsitellä käyttäjän henkilötietoja myös Cuckoo-palvelun käyttöön liittyviin kysymyksiin vastaamiseksi, Cuckoo-palvelun käyttöön liittyvien ilmoitusten lähettämiseksi sekä palvelun sisällön räätälöintiä varten.

Perus- ja yksilöintitiedotKäsittelyn laillinen peruste
· Perus- ja yksilöintitiedot

· Yhteystiedot

· Organisaatiotiedot

· Käyttäjäprofiili ja -valinnat

· Palvelun käyttö- ja aktiivisuustiedot

· Verkkotunnistetiedot

Sopimus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Cuckoon ja käyttäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen täytäntöön panemiseksi.
Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään Cuckoo –palvelun käytön ajan, jonka päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään korkeintaan 2 vuotta viimeisimmästä kirjautumisesta, jotta pystymme hallinnoimaan sekä puolustautumaan mahdollisilta oikeusvaateilta.

Parannettujen palveluominaisuuksien toteuttaminen käyttäjän pyynnöstä

Käyttäjä voi halutessaan ladata Cuckoo lisäosan Microsoft Teams -sovellukselle, jonka käytön yhteydessä käsittelemme henkilötietoja. Lisäosan avulla pystymme tarjoamaan parannettuja palveluominaisuuksia käyttäjälle, kuten esimerkiksi mahdollistamaan kirjautumisen Cuckoo -palveluun Microsoft tilin kautta, kommunikoinnin chatbottimme kanssa sekä taukoliikuntaehdotusten tai -muistutusten vastaanottamisen. Lisäksi käyttäjä voi halutessaan indikoida chatbotille hänen mielialansa ennen taukoliikunnan suorittamista. Tämän tarkoituksena on tarjota käyttäjälle mahdollisuus saada tietoa siitä, miten taukoliikunnan suorittaminen vaikuttaa käyttäjän mielialaan pidemmällä aikajänteellä.

Perus- ja yksilöintitiedotKäsittelyn laillinen peruste
· Yhteystiedot

· Microsoft käyttäjätiedot ja -profiili

· Cuckoo käyttäjäprofiili ja -valinnat

· Kommunikointi- ja viestintätiedot (esim. kommunikointi chatbotin kanssa)

· Verkkotunnistetiedot

Sopimus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Cuckoon ja käyttäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen täytäntöön panemiseksi

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toimittaa parannettuja palveluominaisuuksia käyttäjälle.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään Cuckoo –palvelun tai lisäosan käytön ajan, jonka päättymisen jälkeen tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Käyttäjän henkilötiedot poistetaan joka tapauksessa viimeistään 2 vuoden kuluttua viimeisimmästä kirjautumisesta palveluun.

Cuckoo –palvelun käytön mittaaminen ja kehittäminen

Voimme käsitellä Cuckoo –palvelun käyttäjän henkilötietoja, jotta voimme mitata palvelun käyttöä, koostaa yhdistelmätilastoja palvelun käytöstä sekä parantaa ja kehittää palveluamme näiden perusteella.

Perus- ja yksilöintitiedotKäsittelyn laillinen peruste
· Perus- ja yksilöintitiedot

· Organisaatiotiedot

· Palvelun käyttö- ja aktiivisuustiedot

· Lokitiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa Cuckoo –palvelun käytön mittaamiseen ja kehittämiseen liittyvät oikeutetut etumme.
Säilytysaika: Henkilötietoja käsitellään tilastoanalyysien laatimisen keston ajan. Tilastot, jotka eivät sisällä luonnolliseen henkilöön yhdistettävää tietoa säilytetään toistaiseksi.

Cuckoo –palvelun turvallisuuden ja eheyden edistäminen

Voimme käsitellä Cuckoo –palvelun käyttäjän henkilötietoja estääksemme väärinkäytöksiä, torjuaksemme haitallista toimintaa palvelussa sekä muiden huonojen tai haitallisten käyttökokemusten havaitsemiseksi ja estämiseksi. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi voimme käyttää tarpeellisia henkilötietoja myös käyttöehtojemme tai käytäntöjemme rikkomusten tutkimiseksi.

Perus- ja yksilöintitiedotKäsittelyn laillinen peruste
· Perus- ja yksilöintitiedot

· Yhteystiedot

· Organisaatiotiedot

· Käyttäjäprofiili ja -valinnat

· Palvelun käyttö- ja aktiivisuustiedot

· Verkkotunnistetiedot

· Lokitiedot

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme toteuttaa Cuckoo –palvelun turvallisuuden ja eheyden edistämiseen liittyvät oikeutetut etumme.
Säilytysaika: Henkilötietoja käsitellään väärinkätösten tai muiden haitallisten käyttökokemusten selvittämisen keston ajan. Tämän lisäksi voimme kuitenkin säilyttää välttämättömiä henkilötietoja pidempään, jos se on tarpeellista oikeusvaateen hallinnoimiseen ja puolustamiseen liittyen tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, kuten esimerkiksi kirjanpito- tai verolainsäädäntöön liittyvät velvoitteet.

Perus- ja yksilöintitiedotKäsittelyn laillinen peruste
· Kaikki henkilötietoryhmät, jotka on kerätty ja jotka ovat tarpeen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksiLakisääteinen velvollisuus. Käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
Säilytysaika: Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tietty lakisääteinen velvoite edellyttää. Esimerkiksi kirjanpitolaki asettaa velvoitteen säilyttää kirjanpidon tositeaineistoon kuuluvia tietoja tilikauden päättymisestä seuraavan 6 vuoden ajan.

Kenelle jaamme henkilötietoja?​

Tarvittaessa jaamme henkilötietoja myös muiden tahojen kanssa. Erottelemme henkilötietojen vastaanottajat palveluntarjoajiin ja muihin vastaanottajiin. Palveluntarjoajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Cuckoon lukuun, tässä tietosuojaselosteessa määritettyihin tarkoituksiin. Muut vastaanottajat, jotka mahdollisesti vastaanottavat henkilötietoja ovat rekisterinpitäjiä ja käsittelevät henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Palveluntarjoajat

Käytämme erilaisia palveluntarjoajia (esimerkiksi Pipedrive, Amazon, Microsoft ja Intercom) toteuttaaksemme tässä tietosuojaselosteessa määritetyt käsittelyn tarkoitukset. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja vastaamme käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille muun muassa tietojen varastointi, tietotekniikka, analytiikka, markkinointiviestintä ja IT-järjestelmäpalveluita. Palveluntarjoajat saavat käsitellä henkilötietoja vain näitä tarkoituksia varten ohjeidemme mukaisesti, eivätkä omiin tarkoituksiinsa. Olemme rekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä, jonka palveluntarjoajat suorittavat meidän puolestamme. Emme koskaan myy henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Muut vastaanottajat

VastaanottajaTarkoitus
Asiakas (Cuckoo –palvelun käyttäjän työnantaja) )Cuckoo -palvelun käyttäjien henkilötietoja saatetaan aika ajoin luovuttaa käyttäjän työnantajalle, joka on tilannut palvelun Cuckoolta omalle henkilökunnalleen tai muille käyttäjilleen, ja ovat sopimussuhteessa Cuckoon kanssa.
ViranomaisetTarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi viranomaisille, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus jakaa tietoja.
Ulkoiset neuvonantajat Voimme jakaa tarvittaessa tietoja ulkoisille neuvonantajille, esim. tilintarkastajille ja asianajotoimistolle, jos laki niin velvoittaa tai jos henkilötietojen jakaminen on tarpeen, jotta pystymme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.
Tuomioistuimet, vastapuolet ym.Voimme jakaa henkilötietojasi tuomioistuimille, vastapuolille ym., jos se on tarpeen puolustautuessamme meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.
Mahdolliset ostajat ja myyjät Voimme jakaa välttämättömiä henkilötietoja mahdollisten ostajien ja myyjien kanssa yrityskauppa- tai sulautumistilanteissa.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?​

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin. Yleisesti noudatamme seuraavia kriteereitä henkilötietojen säilyttämisessä ja poistamisessa:

 • Cuckoo -palvelun käyttäjän henkilötietoja säilytetään palvelun käytön ajan ja tämän jälkeen korkeintaan 2 vuotta viimeisimmästä sisään kirjautumisesta.
 • Asiakkaan yhteyshenkilön tai edustajan henkilötietoja säilytetään liiketoimintasuhteemme keston ajan ja tämän jälkeen tarpeellinen aika, jotta pystymme hallinnoimaan ja puolustamaan mahdollisia oikeusvaateita sekä noudattamaan lakisääteisiä velvoitteitamme (kuten esimerkiksi kirjanpito- ja verovelvoitteita).
 • Sähköisen markkinointiviestinnän tilaajan henkilötietoja säilytetään, kunnes tilaus peruutetaan.

Tarkempia lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista on saatavilla tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4.

Tietojen siirrot Euroopan Unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolelle​

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi​

Voimme käyttää automaattista päätöksentekoa, profilointi mukaan luettuna, esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseksi verkossa tai palveluidemme käyttökokemuksen kehittämiseksi. Verkkoselailu-käyttäytymisen tai käyttäjän tekemien valintojen perusteella voimme luokitella sinut tiettyyn ryhmään sen perusteella, millä tavalla katsomme sinun olevan kiinnostunut käyttämään palveluitamme. Katsomme, ettei toteuttamamme automaattinen päätöksenteko ja profilointi aiheuta tietosuojalainsäädännön tarkoittamia oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia sinulle.

Rekisteröidyn oikeudet​

Tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Cuckoo –palvelun käyttäjät pystyvät käyttämään oikeuksia palveluun lisättyjen toimintojen avulla vierailemalla profiilissa tai asetuksissa. Jos et pysty käyttämään oikeuksiasi näiden toimintojen avulla, tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi ottamalla yhteyttä osoitteessa info@cuckooworkout.com.

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinusta käsittelemiimme henkilötietoihin. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Oikaista ja päivittää henkilötietojasi

Sinulla on oikeus oikaista henkilötietojasi, joita me käsittelemme sinusta. Cuckoo –palvelun käyttäjät pystyvät päivittämään omia henkilötietoja palvelun sisällä. Voit kuitenkin pyytää myös meitä korjaamaan tai täydentämään virheellisiä tai puutteellisia henkilötietojasi, mikäli et pysty tekemään tätä itse.

Poistaa henkilötietojasi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot.

Peruuttaa suostumuksesi

Siinä laajuudessa, kun käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateiden hallinnoimiseksi tai puolustamiseksi.

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmansien osapuolten oikeuksien puolustamiseksi.

Siirtää henkilötietosi

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen siirtämiseen koskee vain sellaisia henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille tai joita käsittelemme tiettyjen laillisten perusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla.

Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa sovellettavan tietosuojalainsäädännön kanssa taikka koet että emme ole toteuttaneet oikeuksiasi, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Suomessa toimivaltaisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

Evästeet​

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän laitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Käytämme sekä istuntokohtaisia evästeitä että pysyviä eväteitä.

 • Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän laitteella istunnon keston ajan ja poistuvat tyypillisesti sen jälkeen, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimensa.
 • Pysyvät evästeet säilyvät käyttäjän päätelaitteella kunnes pysyvän evästeen vanhentumisaika on kulunut loppuun tai kunnes käyttäjä itse poistaa evästeen selainasetuksista.

Voimme käyttää verkkosivustollamme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka mahdollistavat kolmannen osapuolen laajennusten käytön. Näitä evästeitä asettavat Google Analytics, YouTube, Google Search Console, Google Adwords, Google Tag Manager, Vimeo, Intercom, Adroll ja Nextroll. Voit selaimesi avulla poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä, mikäli et halua kolmannen osapuolen keräävän sinusta tietoja. Tällöin verkkosivuston toiminta saattaa olla rajattua ja osa toiminnasta voi olla saavuttamattomissa.

Adroll ja Nextroll ovat digitaalisen markkinoinnin työkaluja, jotka keräävät henkilötietoja kohdennettua markkinointia varten. Näiden työkalujen käytössä olevista seurantaevästeistä voit halutessasi kieltäytyä osoitteessa https://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

Käytämme evästeitä verkkosivustollamme seuraavia tarkoituksia varten:

 • Verkkosivuston, palveluiden sekä niihin liittyvien IT-järjestelmien hallinnoiminen ja suojaaminen
 • Verkkosivustomme käytön mittaaminen ja kehittäminen
 • Verkkomainonnan toteuttaminen

Voit lukea lisää näistä tarkoituksista tämän tietosuojaselosteen kohdasta 4.

Tietosuojaselosteen päivittäminen​

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan esimerkiksi, jos käsittelemme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten, jaamme henkilötietoja uusien vastaanottajien kanssa tai henkilötietojen käsittelyssä tapahtuu muita olennaisia muutoksia. Ilmoitamme tämän tietosuojaselosteen päivityksestä aina asianmukaisella tavalla ja julkaisemme viimeisimmät versiot aina tällä sivulla.

Ota yhteyttä​

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät alta.

Rekisterinpitäjä:

Cuckoo Networks Ltd

2612255-9

Bulevardi 21 B, 00180 Helsinki, Finland

info@cuckooworkout.com

Yhteyshenkilö:

Eero Junttila

Bulevardi 21 B, 00180 Helsinki, Finland

eero@cuckooworkout.com