Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät www-sivuamme

Cuckoo Networks Oy:n verkkopalvelun (tästä edespäin “Cuckoo”) käyttö edellyttää, että Sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea Sivustolla olevaa kirjallista aineistoa ja materiaalia riippumatta siitä, missä formaatissa ne ovat (tästä edespäin “aineisto”).

Palveluntuottaja
Nimi: Cuckoo Networks Oy
Kotipaikka: Helsinki, Finland
Osoite: Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki, Finland
Y-tunnus: 2612255-9
Sähköposti: info@cuckooworkout.com

Muutokset sivustoon ja aineistoon
Cuckoolla on oikeus milloin ja mistä syystä tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta muuttaa Sivuston ja Aineiston sisältöä, ulkoasua, käytettävyyden tasoa, muita sivujen ominaisuuksiin liittyviä seikkoja sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa Sivusto osittain tai kokonaisuudessaan. Cuckoolla on lisäksi oikeus keskeyttää Sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

Evästeet
Sivuston käyttäminen edellyttää evästeiden (cookies) sallimista käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Evästeiden käyttö Sivustossa johtuu sen teknisen toiminnan varmentamisesta, eikä niissä välitetä käyttäjän henkilötietoja.

Cuckoon vastuu
Cuckoo ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle Sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Cuckoon tavoitteena on ylläpitää Sivusto ajantasaisena ja virheettömänä. Cuckoo pyrkii korjaamaan Sivustolla olevat virheet ja toimintahäiriöt mahdollisimman joutuisasti. Cuckoo ei kuitenkaan takaa, että Sivusto toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi.

Muiden tuottama aineisto
Cuckoo ei vastaa verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Cuckoon hallinnassa eikä Cuckoolla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Sovellettava laki
Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Käyttöehtojen voimaantulo
Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Cuckoolla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Immateriaalioikeudet
Sivuston ja siinä olevan Aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Cuckoolle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet Sivustoon, Aineistoon ja muuhun Sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

Käyttäjällä on oikeus säilyttää Sivuston väliaikainen tekninen kopio tietokoneellaan tai muulla päätelaitteellaan sekä oikeus tulostaa osia Sivustosta henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista, kopioida tai levittää ilman Cuckoon antamaa kirjallista lupaa.

Henkilötiedot
Cuckoo noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolain määräyksiä. Käyttäjien tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Sivuston käytöstä syntyviä käyttäjää koskevia tunnistetietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei viranomaisen tuomio tai päätös sitä edellytä. Muut tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät sivulta Tietosuoja.