Työyhteisötaidot kunniaan! Vinkit palautteenantoon

Työyhteisötaidot kuten palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat haastavia mutta tärkeitä taitoja. Lue blogista vinkit palautteenantoon!

Työyhteisötaidot ovat keskeinen teema työelämäkyselyissä.  Monien kyselyjen mukaan palaute työpaikalla jää usein liian vähäiseksi. Maslowin tarvehierarkian mukaan meillä on tarve kehittää itseämme ja saada omat kyvyt täyteen käyttöön esimerkiksi työssä. On kuitenkin vaikea kehittää itseään ja taitojaan, jos ei tiedä millaisia suorituksia odotetaan, missä on onnistuttu ja missä ei.  Jos sitä kaivattua suoraa palautetta sitten saadaan, siitä puhutaan viikkoja kahvihuoneessa leuka väärällään: minäkö muka, pah, ei pidä paikkaansa, pomo on väärässä. Tuttua?

Artikkelin asiantuntijana toimii Cuckoon perustaja Veera Lehmonen

”Oman työn kokeminen merkityksellisenä on iso osa motivaatiota ja sitoutumista työhön sekä työnantajaan. Positiivinen palaute kannustaa lisäämään käyttäytymistä, josta positiivista palautetta saadaan.”

Positiivinen palaute – Sanahelinää vai oikeasti merkityksellistä?

Työyhteisötaidot kuten palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat haastavia taitoja, mutta tärkeitä. Positiivista palautetta on luonnollisesti helpompi antaa ja ottaa vastaan. Se voi kuitenkin olla pelkkää sananhelinää, jollei sitä tarkenneta tai kohdenneta mihinkään. ”Olet tehnyt hyvää työtä” ei sinänsä kerro vielä mitään. Onnistumisia kannattaa eritellä, jolloin työntekijä – tai esihenkilö – tietää, minkä vuoksi hänen työpanostaan arvostetaan, ja minkä takia hän on työssään hyvä ja yritykselle tärkeä. Palautteen antaminen työpaikalla on todella tärkeä osa hyvinvoivaa ja avointa työyhteisöä.

Positiivinen palaute sisältää pieniä, ystävällisiä sanoja työkavereille. ”Me Cuckoolla ymmärrämme, että työyhteisötaidot ja erityisesti palautteen antaminen on tärkeää. Meillä on Slack-kanava nimeltä ”Possuu”, jonne on helppo laittaa positiivista palautetta ja kehua työkaverin onnistumisia. Kun palautteen antamiseen on matalampi kynnys tulee useammin annettua kehuja ja nostettua esille toisen onnistumisia ja saavutuksia”, Veera kertoo. Työpaikalla on hyvä olla olemassa myös joka suuntaan avoin ja aktiivinen palautekanava, jonka kautta saadaan välineitä kehittää itseään esimerkiksi työntekijänä, kommunikoijana tai esimiehenä.

”Me kaikki teemme virheitä ja niistä on tärkeä saada palautetta rakentavasti niin, että vastaanottaja ymmärtää, minkä vuoksi on saanut palautetta. Kannustan ottamaan tunteet mukaan tilanteeseen. Aloita palautteen antaminen esimerkiksi sanomalla, että ’kun toimit näin, se tuntui minusta tältä’.”

Veera Lehmonen, Cuckoon perustaja

Palaute työpaikalla kehittää yhteisön avoimuutta

Voidaan puhua negatiivisesta palautteesta, mutta parempi termi lienee rakentava kritiikki – todellinen työyhteisötaito. Sen antamista usein vältellään, jottei pahoiteta toisen mieltä. Monelle kritiikin vastaanottaminen on myös todella vaikeaa, koska se otetaan henkilökohtaisesti. Harva kritiikistä nyt varsinaisesti nauttii, mutta sen voi oppia ottamaan vastaan niin, että hyödyntää sen itsensä kehittämisessä.

Väärinymmärryksiltä on toisinaan vaikea välttyä, koska kyseessä on arka asia. Yksikin väärä sana tai äänenpaino voi nostaa vastaanottajan suojamuurit pystyyn, ja sen jälkeen hän ei ota enää mitään vastaan. Lehmosen mielestä palaute – myös kriitiikki – on välttämätöntä ja kertoo välittämisestä. Pahempaa on jättää asia kokonaan sanomatta. Siksi rakentavan kritiikin antaminen on todella tärkeä työyhteisötaito.

Testaa Cuckoota ja pidä 3 minuutin aktiivinen tauko omalla työpisteelläsi:

”Cuckoo on koettu hauskaksi tavaksi tauottaa päiviä ja erityisen hyödylliseksi etäpäivinä. Myös yhteisöllisyys viehätti ja se, että taukoja voi ottaa osaksi tiimipalavereita. Se rikkoo jäätä tilanteessa kun tilanteessa.”

Elina Koski, Human resources manager, Ensto

Työyhteisötaidot voivat kehittyä

Rakentavan kritiikin antamisen voi siis hoitaa myös niin, ettei menetä välejään kyseiseen ihmiseen. Kannattaa muistaa, ettei anna kritiikkiä muiden kuullen ja keskittyy kritiikissä toimintaan, ei henkilöön. Palaute kannattaa myös antaa saman tien, eikä jättää sitä leijumaan ilmaan kerran vuodessa järjestettävää kehityskeskustelua silmällä pitäen. Palautteen jälkeen on myös hyvä pysähtyä kuuntelemaan, mitä vastaanottaja haluaa asiaan sanoa. Hyvä keskustelu on rauhallinen ja konkreettinen, jolloin kaikille osapuolille jää selkeä kuva siitä, miten edetään ja mihin tähdätään.

Vinkit palautteenantoon:

1. Aloita palautteen antaminen positiivisista asioista konkreettisin esimerkein, korosta hyviä puolia ja onnistumisia.

2. Kerro henkilölle, missä asioissa hänellä olisi vielä kehitettävää tai mihin asioihin hänen kannattaisi kiinnittää jatkossa huomiota. Älä puhu ympäripyöreitä vaan kerro esimerkkejä. Anna kehitysehdotuksia.

3. Lopeta positiiviseen palautteeseen ja niputa yhteen työntekijän onnistumiset. Näin hänelle jää keskustelusta hyvä mieli ja hän todennäköisesti kiinnittää kehityskohtiinsa jatkossa huomiota ihan omasta tahdostaan.

Tehokkuutta työpäiviin Cuckoon avulla

Cuckoo on hyvinvointisovellus, josta löydät yli 1 000 fysioterapeutin suunnittelemaa taukoliikuntavideota. Cuckoo tuo säännölliset, lyhyet tauot rytmittämään työpäivää sekä auttamaan palautumisessa jo työaikana sekä sen jälkeen.

Cuckoon pelilliset ominaisuudet houkuttelevat ja muistuttavat pitämään taukoja: jokaisesta tauosta ja merkitystä aktiviteetista saat pisteitä, kerrytät streakia ja näet edistymisesi.

Pelillistettyä hyvinvointia työpäivään

Keräämällä pisteitä etenet kartalla ja voit osallistua kilpailuihin ja voittaa upeita palkintoja! Jos yritykselläsi on Cuckoo käytössä voit myös seurata työkavereidesi etenemistä, muodostaa sisäisiä tiimejä sekä haastaa kollegoita. Cuckoota käyttää jo reilut 200 eri yritystä ja organisaatiota.

Cuckoo-hyvinvointisovellus edistää tutkitusti työhyvinvointia. Työterveyslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan Cuckoon aktiivisella käytöllä on positiivinen vaikutus sosiaaliseen, henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että sairauspoissaoloja pystyttiin vähentämään Cuckoon käytöllä kolmen kuukauden intervention aikana 0,5 päivää/henkilö. Muita koettuja hyötyjä Cuckoo-sovelluksen käytöstä oli parantunut palautuminen ja lisääntynyt yhteisöllisyyden kokemus työpaikalla. Lue lisää tutkimuksesta täältä.

Lisää HR Masterclassia

Hauska taukojumppa – Markus Pöyhösen piristävät taukoliikkeet

Taukojumppa on parhaimmillaan hauskaa ja helppoa. Se ei myöskään vie paljoa aikaa, etkä tarvitse siihen erityisiä varusteita tai ohjausta. Muutama minuutti ja jumppa on tehty! Löydät havainnollistavat videot artikkelista.

Toimistotyöläisen taukojumppa – helpot liikkeet työpöydän ääressä

Täydellisen taukojumpan voi tehdä myös työpöydän ääressä! Aikaakin riittää vain muutama minuutti. Löydät havainnollistavat videot ja ohjeet artikkelista.

Lyhyt taukojumppa – tehokkaat liikkeet nopeaan taukoon

Taukojumpan ei tarvitse viedä paljoa aikaa. Nopeat ja tehokkaat liikkeet piristävät työpäivää ja virkistävät oloa.