Työhyvinvointi nousuun näillä neljällä keinoilla

Mistä työhyvinvointi koostuu? Tässä artikkelissa autamme ymmärtämään työhyvinvoinnin osa-alueita, ja annamme käytännön keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Miksi työhyvinvointi on panostamisen arvoista?​

Työhyvinvointi yrityksen näkökulmasta on tärkeä tarkastelun kohde, sillä työhyvinvointi on yksi keskeisimmistä kilpailutekijöistä. Aineettoman pääoman kuten organisaation työntekijöiden vaikutus organisaation tulokseen on jopa 50–90 prosenttia. Kun työhyvinvointi on hyvällä tasolla työntekijät ovat motivoituneita, vastuullisia ja joustavia. Työhyvinvointi vaikuttaa myös organisaation tiedonkulkuun sekä yhteistyöhön, joten yksilöiden hyvinvointi on tärkeää koko yhteisön kannalta.

Tässä artikkelissa autamme ymmärtämään työhyvinvoinnin osa-alueita, ja annamme käytännön keinoja, joilla työhyvinvointia voi edistää. Voit lukea lisää tutkimustietoon perustuvista keinoista, joilla tukea työkykyä Cuckoon vierailevan kirjoittajan työterveyden dosentti Helena Mirandan blogisarjasta.

Työhyvinvointi ja työnantajan vastuu​

Johtamisen näkökulmasta organisaation työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ovat etenkin:

  • Työnantajan johtamisosaaminen
  • Läsnäolo
  • Jatkuva kehittyminen
  • Vuorovaikutustaidot
  • Ikäjohtaminen

Ikäjohtaminen tarkoittaa kaikenikäisten hyvää johtamista, ottaen huomioon eri-ikäisten työntekijöiden tarpeet.

Hyvällä johtamisella on merkittävä rooli organisaation hyvinvoinnissa. Hyvä johtaja edistää avointa vuorovaikutusta, vähentää epätasa-arvoisuutta, ymmärtää erilaisia työntekijöitä, haluaa jatkuvasti kehittyä omassa roolissaan ja on läsnä. Kun johtajalla on homma hanskassa, on hänen helpompaa pysyä kärryillä myös muiden tilanteista.

30

minuuttia / päivässä

Näin paljon enemmän ihmiset liikkuivat Cuckoon aloittamisen jälkeen. Cuckoo ei ainoastaan lisää liikettä päivään taukojen avulla, vaan johtaa myös aktiivisempiin valintoihin työn ulkopuolella sekä nostaa energiatasoja läpi päivän.

2

päivää / henkilö

Tutkimuksessa selvisi, että säännöllinen taukoliikunta vähensi sairauspoissaoloja kolmen kuukauden intervention aikana 0,5 päivää/henkilö. Vuoden aikana sairauspoissaoloja voitaisiin siis leikata keskimäärin kahdella päivällä henkilöä kohden.

Mistä työhyvinvointi koostuu?​

Käytännön tasolla työhyvinvointi näkyy arjessa työssä viihtymisenä. Se on monen tekijän summa ja syntyy työyhteisön yhteistyönä. Työntekijä kokee olevansa tärkeä osa tiimiä ja tulee kuulluksi. Tarkoituksellisuuden tunne, luottamus omaan osaamiseen, päätöksenteon ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin omassa työssä ovat avainasemassa työhyvinvoinnin kannalta.

Työhyvinvointi koostuu useista erillisistä osa-alueista. Työhyvinvointia voidaan edistää ymmärtämällä eri osa-alueet ja kehittämällä niitä esimerkiksi seuraavasti:

1. Työhyvinvointi ja sisäinen motivaatio​

Sisäisesti motivoitunutta työntekijää motivoituu itse työnteosta sekä siitä, että hän voi jatkuvasti kehittyä tässä intohimossaan. Sisäinen motivaatio kannustaa pitkäjänteiseen toimintaan ja kasvattaa itseluottamusta sekä tehokkuutta. Se on yksi luovuuden kantavista voimista, ilman sisäistä motivaatiota flow-tilaan pääseminen on vaikeampaan ja työtehtävien merkitys ei ole selkeää.

Työntekijän sisäistä motivaatiota kasvattaa mielekkäiden asioiden tekeminen ja oman osaamisen hyödyntäminen. Työntekijöiden sisäistä motivaatiota voidaan edistää keskustelemalla työn merkityksestä, toiveista ja taidoista joita he haluaisivat kehittää itsessään. Kun työntekijän ääni saadaan kuuluviin, voitte yhdessä edistää työn mielekkyyttä ja merkitystä – samalla myös työhyvinvointi paranee.

2. Vastavuoroisuus ja yhteisöllisyys

Vastavuoroisuus lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa, joiden on todettu olevan yhteydessä vähäisempään sairastavuuteen sekä pienempään masennuksen ilmenemisen riskiin. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen vaatii välillä töitä ja etenkin koronan aiheuttaman etätyön takia ihmiset kokoontuvat vähemmän toimistolle ja työasioiden ulkopuolinen kanssakäyminen vähenee. Siksi työhyvinvointi vaatii entistä enemmän panostusta yhteisöllisyyteen.

Vinkkejä yhteisöllisyyden edistämiseen:

1. Yhteiset lounashetket – Järjestäkää yhteinen lounas tiimin kanssa vähintään kerran viikossa. Pääsette vaihtamaan kuulumisia ja tutustumaan toisiinne. Jos työskentelette etänä, järjestäkää videotapaaminen.

2. Yhteistauot –  Pitäkää Cuckoo-taukoja yhdessä pari kertaa päivässä, myös etänä työskentelevien kanssa. Aivot saavat lepotauon, pääsette juttelemaan kollegoille ja virkistymään kevyesti liikkumalla.

3. Yhteinen afterwork – Pitäkää vähintään kerran kuussa rento afterwork-tapaaminen etänä tai livenä. Afterworkeilla voitte pelata tai vaihtaa kuulumisia rennolla mielellä.

4. Viikottaiset oppimis- ja tutustumishetket – Järjestäkää kerran viikossa tiimin sisäisiä tapaamisia, joiden vetovastuu siirtyy viikottain. Voitte kutsua paikalle inspiroivia tuttavia, jutella fiiliksistä tai vaikka opetella piirtämään yhdessä. Pääasia on, että opitte jotain uutta tai tutustutte tiimiläisiinne paremmin.

3. Työn imun edistäminen ​

Työhyvinvointi ja työn imu liittyvät keskeisesti toisiinsa. Työn imu on osa työhyvinvoinnin positiivista tilaa, jota kuvaa myönteinen asenne  työntekoa kohtaan. Myönteiset tunne-, kokemus- ja motivaatiotäyttymykset estävät työhön  kyllästymistä ja työuupumuksen syntymistä. Työn imu linkittyy työntekijän kokemaan tarmokkuuteen, omistautumiseen ja työhön uppoutumiseen. Näin ollen työn imu synnyttää työtyytyväisyyttä, jolloin näillä tekijöillä  voi olla merkittävät ja pitkäkantoiset vaikutukset yksilön ja organisaation tasolla kannattavuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen.

Lisäksi eettinen yrityskulttuuri on kytköksissä työuupumuksen vähyyteen ja korkeaksi koettuun työn  imuun. Hyvä johtaminen voi synnyttää työn imua myös välillisesti, kun työilmapiiri on kannustava ja turvallinen, työntekijöiden vahvuudet ja kiinnostuksen  kohteet on huomioitu.

Työn imua voidaan edistää seuraavilla tavoilla:

1. Työn palkitsevuus, kehittävyys ja monipuolisuus – Työn imua voidaan parantaa palkitsemalla hyvästä suoristuksesta sekä tekemällä työtehtävistä osaamista kehittäviä ja monipuolisia.

2. Työn järjestäminen – Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työroolien ja tavoitteiden selkeys sekä työaikojen joustavuus edistävät työn imun kokemista.

3. Työyhteisön vuorovaikutus – Selkeä- ja oikeudenmukainen johtaminen, esihenkilön ja työyhteisön tuki ovat isossa roolissa työn imun muodostumisessa. Myös huomaavaisuus arjessa, ystävällisyys, palautteen saaminen ja arvostus sekä muiden kokema työn imu vaikuttavat yksilön kokemaan työn imuun.

4. Työnvarmuus ja toimintatavat – Työn varmuus, innovatiiviset toimintatavat, ilmapiiri työpaikalla sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista helpottavat käytännöt ja asenteet.

4. Työn tuunaaminen​

Nykyään monissa  yrityksissä työntekijöillä on varsin vapaat kädet työn muokkaamiseen itselleen sopivaksi. Varsinkin jos työn imun kokeminen on vaikeaa ja työntekijä kokee uupumusta työssään, on työn tuunaaminen hyvä työkalu edistää työhyvinvointia.

Työtä voi tuunata monilla tavoilla, rakenteellisten- ja sosiaalisten voimavarojen lisäämisellä, sekä työn merkityksen ja vaatimusten lisäämisellä. Eri ihmisille toimivat eri tavat tuunata työtä, joillekin esimerkiksi työn paineen lisääminen saattaa aiheuttaa vain enemmän stressiä, kun taas joillekin se luo motivaatiota ja tehokkuutta työtä kohtaan. Työskentely-aikoja, -paikkoja ja -tapoja tehdä tehtäviä on monia, kannattaa pohtia mikä niistä on itselle se toimivin tapa työskennellä. Työn yksilöllinen tuunaaminen lisää työn imun kokemusta, joka edistää työhyvinvointia. Kun työtä muokataan itselleen mielekkäämmäksi, sen merkitys muuttuu ja työ voidaan nähdä enemmänkin kuin vain pakollisena osana arkea.

Lähteet:

Inceoglu, I., Thomas, G., Chu, C., Plans, D. & Gerbasi, A. (2018). Leadership behavior and employee well-being: An integrated review and a future research agenda. The Leadership Quarterly, 29(1), 179-202.

Summanen, A. (2019). Kuntien johtoryhmän jäsenten työuupumuskertomuksia.

Uusitalo-Malmivaara. (2015). Positiivisen psykologian voima.

Manka, M.-L. & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.

Työterveyslaitos

Meihin luottavat

Tehokkuutta työpäiviin Cuckoon avulla

Cuckoo on hyvinvointisovellus, josta löydät yli 1 000 fysioterapeutin suunnittelemaa taukoliikuntavideota. Sen lisäksi Cuckoosta löytyy paljon muutakin mm. mindfulnessharjoitteita, pidempiä kotitreenejä ja ääniharjoituksia! Cuckoon pelilliset ominaisuudet houkuttelevat ja muistuttavat pitämään taukoja: jokaisesta pidetystä mindfulness- tai taukoliikuntahetkestä saat pisteitä ja kerrytät taukotreenistreakia.

Pelillistettyä hyvinvointia työpäivään

Keräämällä pisteitä etenet kartalla ja voit osallistua kilpailuihin ja voittaa upeita palkintoja! Jos yritykselläsi on Cuckoo käytössä voit myös seurata työkavereidesi etenemistä, muodostaa sisäisiä tiimejä sekä haastaa kollegoita muutaman päivän skaboihin. Cuckoota käyttää jo reilut 200 Suomen johtavaa yritystä ja voitte myös seurata oman organisaationne sijoitusta yritysten välisessä Liigapörssissä.

Cuckoo-hyvinvointisovellus edistää tutkitusti työhyvinvointia. Työterveyslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan Cuckoon aktiivisella käytöllä on positiivinen vaikutus sosiaaliseen, henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että sairauspoissaoloja pystyttiin vähentämään Cuckoon käytöllä kolmen kuukauden intervention aikana 0,5 päivää/henkilö. Muita koettuja hyötyjä Cuckoo-sovelluksen käytöstä oli parantunut palautuminen ja lisääntynyt yhteisöllisyyden kokemus työpaikalla. Lue lisää tutkimuksesta täältä.

Jätä yhteystietosi

Lisää HR Masterclassia

Hauska taukojumppa – Markus Pöyhösen piristävät taukoliikkeet

Taukojumppa on parhaimmillaan hauskaa ja helppoa. Se ei myöskään vie paljoa aikaa, etkä tarvitse siihen erityisiä varusteita tai ohjausta. Muutama minuutti ja jumppa on tehty! Löydät havainnollistavat videot artikkelista.

Toimistotyöläisen taukojumppa – helpot liikkeet työpöydän ääressä

Täydellisen taukojumpan voi tehdä myös työpöydän ääressä! Aikaakin riittää vain muutama minuutti. Löydät havainnollistavat videot ja ohjeet artikkelista.

Lyhyt taukojumppa – tehokkaat liikkeet nopeaan taukoon

Taukojumpan ei tarvitse viedä paljoa aikaa. Nopeat ja tehokkaat liikkeet piristävät työpäivää ja virkistävät oloa.

Lataa sovellus

Cuckoo löytyy nyt myös Applen App store:sta ja Google Play:sta. Lataa sovellus ja ala tauottamaan!