Miten luoda yhteisöllinen yrityskulttuuri: 5 sääntöä

Yrityskulttuuri kuvaa työpaikan tapoja ja normeja – sitä kuinka asiat hoidetaan. Positiivinen yrityskulttuuri koostuu arvoista, tiimityöstä, tavoitteista, henkilökohtaisesta kehityksestä, ja hauskanpidosta!

Yrityskulttuuri kuvaa työpaikan tapoja ja normeja.

Miltä tuntuu olla töissä?

Mitä tapahtuu työpaikalla, kun kukaan ei katso?

Mikä on työpaikan ilmapiiri?

Yrityskulttuuria voidaan kuvailla monella tavalla. Pähkinänkuoressa voidaan kuitenkin sanoa, että yrityskulttuuri kuvaa työpaikan tapoja ja normeja – sitä kuinka asiat yleisesti ottaen hoidetaan. Jokaisella yrityksellä on oma kulttuurinsa, eikä sen luomisessa ole yhtä oikeaa vastausta. Toimivia tiimejä yhdistää kuitenkin vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Yhtenäinen yrityskulttuuri on alusta, jolla tiimityöskentely on sujuvaa ja hommat etenevät ilman liiallista työstressiä.

Toimivan työpaikan kulttuuri vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja sitä tulee johtaa pitkäjänteisesti. Listasimme 5 sääntöä, joita seuraamalla yhteisöllistä yrityskulttuuria voidaan vaalia.

Yhteisöllinen yrityskulttuuri – 5 sääntöä

1. Selkeät arvot

Ihmisiä yhdistää päämäärät, uskomukset, ja elämänarvot – niin vapaa-ajalla kuin työpaikallakin. Päivittäinen kommunikointi ja ajatusten vaihto on tehokkaan työskentelyn perusta, ja ilman yhteistä arvopohjaa voi homma helposti tyssätä väärinkäsityksiin tai erimielisyyksiin. Kun työpaikan ja työyhteisön arvot ovat yhtenäiset, tuntuu työ puolestaan merkitykselliseltä ja asiat luistavat omalla painollaan eteenpäin.

Arvot määrittävät sen mitä työpaikalla tulee tehdä, ja mitä ei. On työnantajan tehtävä tehdä selväksi jo rekrytointivaiheessa mitkä tavat ja käytännöt painottuvat työssä, ja töissä esihenkilöt voivat omalla toiminnallaan ja esimerkillään vaalia yrityksen arvoja. Loppupäässä arvot ovat kuitenkin kaikkien yhteinen voimavara, ja niiden ylläpitoon tarvitaan jokaisen panosta.

Yhteiseen arvomaailmaan perustuvat toimintatavat ja normit luovat varmuuden tunnetta työpaikalla. Arvot ja merkityksellisyyden tunne luovat työstä paikan, jonka työntekijät voivat tuntea omakseen. Jos oma arvomaailma ei kohtaa yrityksen kanssa, tulee työstä nopeasti uuvuttavaa ja työpanos heikkenee. Selkeiden arvojen seurauksena on yhteisöllinen yrityskulttuuri, jonka parissa työnteko on mukavaa ja toimivaa.

Kun työpaikan ja tiimin arvot ovat yhtenäiset, työ tuntuu merkitykselliseltä.

2. Avoin kommunikaatio ja tiimityöskentely

Esteetön kommunikaatio on tehokkaan tiimityön edellytys (erityisesti hybridityössä ja etätyössä), ja tehokas keino yrityskulttuurin kehittämisessä. Työskentely kollegoiden kanssa on mukavaa silloin kun se sujuu, ja ajatukset ja ideat saavat elää vapaasti työn lomassa. Yhtenäisessä tiimissä keskustelu soljuu ja siinä on selvät sävelet.

Yhteisöllisessä työpaikassa jokainen ääni tulee kuulluksi ja kaikki ajatukset nähdään arvokkaina – ikinä ei tiedä mistä seuraava tuhannen taalan idea syntyy. Henkilöstön tasapuolinen kuuntelu luo myös omistajuuden tunnetta, kun työntekijä kokee oman panoksensa keskustelussa merkittävänä.

Tasapuolinen kuuntelu luo myös omistajuuden tunnetta, kun työntekijä kokee oman panoksensa keskustelussa merkittävänä.

Avoimen kommunikaation periaatteisiin kuuluu lisäksi rakentavan kritiikin vaaliminen. Koko tiimin tai organisaation tulos paranee, kun työntekijät ottavat yhdessä vastuuta toistensa suorituksesta. Työyhteisötaitojen kehittäminen, rakentavan palautteen normalisointi, sekä virheiden hyväksyminen osana prosessia estää syyttämiskulttuurin syntymistä ja vahvistaa yhdessä tekemistä.

Hyvän henkilöstöjohtamisen pohja on laadukas pohjajärjestelmä, jonne kaikki keskeinen data palkoista työtunteihin kerätään. Se on tiedolla johtamisen perusedellytys, jota ilman työyhteisön kehittäminen on hankalaa.

Monella yrityksellä on käytössään monia erilaisia järjestelmiä, mutta kaiken ytimessä on hyvässä kunnossa ja ajan tasalla oleva perusjärjestelmä. Perusjärjestelmä tukee HR:ää kaikissa prosesseissa mahdollistaen esimerkiksi sujuvan suoriutumisten arvioinnin, raportoinnin ja henkilöstön kouluttautumisen.

Testaa Cuckoota ja pidä 3 minuutin aktiivinen tauko omalla työpisteelläsi:

”Cuckoo on koettu hauskaksi tavaksi tauottaa päiviä ja erityisen hyödylliseksi etäpäivinä. Myös yhteisöllisyys viehätti ja se, että taukoja voi ottaa osaksi tiimipalavereita. Se rikkoo jäätä tilanteessa kun tilanteessa.”

Elina Koski, Human resources manager, Ensto

3. Selkeät tavoitteet ja yrityskulttuuri

Suunnitelmat ja tavoitteet ovat keskeinen osa yrityksen menestystä – ja niillä on myös positiivinen vaikutus yrityskulttuuriin. Kuten avoimessa kommunikaatiossa ja arvoissa, myös selkeällä päämäärällä ja tulevaisuuden visiolla arkinen uurastus saa laajemman merkityksen.

Avoin toimintastrategia ja selkeät odotukset tuloksista antaa henkilöstölle eväät toimia yhtenäisesti. Ilman päämäärää työnteko voi puolestaan tuntua tylsältä ja motivaation löytäminen on hankalampaa. Lyhytnäköiset tavoitteet selkeyttävät arkea, ja pitemmän aikavälin suunnitelmat antavat työlle suunnan ja tarkoituksen.

Yhtenäisesti toimiva tiimi ja yhteisöllinen yrityskulttuuri ovat myös kilpailuvaltti yritykselle. Yhteistyön voima näkyy tuottavuudessa ja työntekijöiden jaksamisessa. Hyvä tiimihenki ja tekemisen meininki näkyy myös ulospäin ja kohentaa yrityksen työnantajamielikuvaa.

4. Henkilökohtaisen kehityksen tukeminen

Työntekijät ovat yrityksen tärkein resurssi ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa tulosta pitkällä aikavälillä. Henkilökohtainen suoritus ja yhteisöllinen yrityskulttuuri tukevat toisiaan, kun pidämme toisistamme huolta myös työpaikalla. Pienilläkin kannustavilla eleillä voi olla suuri vaikutus työkavereiden jaksamisessa.

Työpaikka, jonka kulttuuri tukee omien tavoitteiden saavuttamista, on työntekijälle kullanarvoinen voimavara.

Palkitseva ympäristö on paras tuki itsensä kehittämiselle. Työpaikka, jonka kulttuuri tukee omien tavoitteiden saavuttamista, on työntekijälle kullanarvoinen voimavara. Kannustamalla toisiamme kasvatamme keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta työporukassa.

Vahvassa tiimissä toimiminen tuo itsevarmuutta työhön, ja myös mahdollisista ongelmista on helpompi puhua. Työpaikka tarjoaa parhaimmillaan tukiverkoston, jolla voi olla merkittävä vaikutus työhyvinvointiin, työkykyyn ja työssä jaksamiseen. Hyvässä työympäristössä selvitään vaikeistakin ajoista.

Rakkautta iloiselta Cuckoo-joukoltamme

“Työmme vaatii kykyä keskittyä monen tunnin ajan, minkä takia esimerkiksi Cuckoon mindfulness tauot ovat olleet todella hyödyllisiä meidän työntekijöillemme.”

“Tämä teidän koko konsepti oon niin mahtava! Tämä OIKEASTI toimii. Tää konsepti on ihan uskomaton! Kiitos siitä. Ja tän avulla niitä taukoja oikeasti tulee pidettyä ja niitä haluaa pitää, koska tulee halu kerätä lisää niitä pisteitä – aikuinenkin mieli toimii lapsen lailla”

“Cuckoohon menin mukaan hieman vastahakoisesti (”länsimaista hapatusta” ajattelin), mutta se on kyllä ihan loistava; tauot ovat riittävän lyhyitä ja ytimekkäitä, että ne pystyy ottamaan jokapäiväiseksi rutiiniksi, mutta silti niistä saa hyvin virtaa!”

5. Pidä hauskaa!

Harva asia syö tuottavuutta niin kuin pitkästyminen. Jos emme nauti työstämme, on vaikea löytää motivaatiota ja suoriutua tehtävistä kunnialla. Pääsemme parhaimpiin tuloksiin, kun työnteko on mukavaa ja sen lomassa voi pitää hauskaa.

Iloiset hetket työpaikalla ovatkin selkeimpiä yhteisöllisen yrityskulttuurin merkkejä. Nauru yhdistää meitä, ja työkavereiden kanssa hassuttelu ja työstä nauttiminen antaa voimaa arkeen. Jokainen meistä voi osaltaan luoda työpaikasta parhaan mahdollisen tuomalla omasta itsestään ahkeruuden lisäksi myös ripauksen huumoria töihin.

Tehokkuutta työpäiviin Cuckoon avulla

Cuckoo on hyvinvointisovellus, josta löydät yli 1 000 fysioterapeutin suunnittelemaa taukoliikuntavideota. Cuckoo tuo säännölliset, lyhyet tauot rytmittämään työpäivää sekä auttamaan palautumisessa jo työaikana sekä sen jälkeen.

Cuckoon pelilliset ominaisuudet houkuttelevat ja muistuttavat pitämään taukoja: jokaisesta tauosta ja merkitystä aktiviteetista saat pisteitä, kerrytät streakia ja näet edistymisesi.

Pelillistettyä hyvinvointia työpäivään

Keräämällä pisteitä etenet kartalla ja voit osallistua kilpailuihin ja voittaa upeita palkintoja! Jos yritykselläsi on Cuckoo käytössä voit myös seurata työkavereidesi etenemistä, muodostaa sisäisiä tiimejä sekä haastaa kollegoita. Cuckoota käyttää jo reilut 200 eri yritystä ja organisaatiota.

Cuckoo-hyvinvointisovellus edistää tutkitusti työhyvinvointia. Työterveyslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan Cuckoon aktiivisella käytöllä on positiivinen vaikutus sosiaaliseen, henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että sairauspoissaoloja pystyttiin vähentämään Cuckoon käytöllä kolmen kuukauden intervention aikana 0,5 päivää/henkilö. Muita koettuja hyötyjä Cuckoo-sovelluksen käytöstä oli parantunut palautuminen ja lisääntynyt yhteisöllisyyden kokemus työpaikalla. Lue lisää tutkimuksesta täältä.

Lisää aiheesta

Kehitä työhyvinvointia näillä neljällä keinoilla

Mitä työhyvinvointi on? Tässä artikkelissa autamme ymmärtämään työhyvinvoinnin osa-alueita ja annamme käytännön keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Helppo, nopea ja tehokas – täydellinen 5 liikkeen tauko työpäivään!

Onnistuneeseen taukojumppaan et tarvitse välineitä, varusteita tai tiettyä vaatetusta. Aikaakin riittää vain muutama minuutti! Katso havainnollistavat esimerkit tämän artikkelin lopusta.

Hauska taukojumppa – Markus Pöyhösen piristävät taukoliikkeet

Taukojumppa on parhaimmillaan hauskaa ja helppoa. Se ei myöskään vie paljoa aikaa, etkä tarvitse siihen erityisiä varusteita tai ohjausta. Muutama minuutti ja jumppa on tehty! Löydät havainnollistavat videot artikkelista.