Faktoihin perustuvaa

Käyttäytymisen muuttaminen ei ole helppoa, kun sen joutuu tekemään yksin. Cuckoo on todistetusti muuttanut ihmistenkäyttäytymistä tehden siitä jopa hauskaa pelillisyyden ansiosta.

Voit lopettaa etsimisen - ratkaisu on täällä

Työterveyslaitos teki tutkimuksen Cuckoon käytöstä ja sen mukanaan tuomista muutoksista yrityksen työntekijöille. He havaitsivat, että työntekijät pitivät työyhteisöä avoimempana, hyväksyvämpänä ja luovempana sen jälkeen, kun Cuckoo oli otettu käyttöön työpaikalla. Sama tutkimus osoitti, että tuottavuus kasvoi, kun taas sairaslomapäivien määrä väheni.

Onnelliset työntekijät ovat tuottavampia

Oxfordin yliopiston Saïd Business Schoolin tutkimuksen mukaan työntekijät ovat 13% tuottavampia onnellisina. Niinpä iloisten hetkien lisääminen työntekijöiden päiviin vaikuttaa suoraan yrityksesi taloudelliseen tulokseen.

Ryhmässä on voimaa

Viimeisin tutkimuksemme etätyöstä näytti joitakin yllättäviä tuloksia: suurin haaste etätyöntekijöille oli sosiaalisen interaktiivisuuden puute. Fyysiset ja henkiset haasteet eivät nähty yhtä suurina.

Samalla kuitenkin 80% osallistujista vastasivat, että he pitävät etätöistä ja 66% vastasi, että haluavat jatkaa etätöitä kokonaan tai osittain. Työyhteisön merkitystä ei kuitenkaan kannata vähätellä, siihen pitää vain keksiä uudet tavat.

Merkityksellisyyden tunteen ylläpitäminen työpaikalla on tärkeää niin yksilölle kun koko organisaation kulttuurille, ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen on tärkeä osa merkityksellisyyden tunnetta työssään.

Osallistujamäärä: 2345

Cuckoo Networksin suorittama tutkimus kesäkuussa 2021.