Cuckoos tävlingsregler

Cuckoo Networks Oy arrangerar regelbundet tävlingar för användarna av pausapplikationen Cuckoo.

1. Tävlingsarrangör

Cuckoo Networks Oy, 00100, Helsingfors. FO-nummer: 2612255-9

2. Tävlingarna

Månatligen ordnas en tävling i Cuckoo, där man deltar genom sin egen aktivitet i applikationen. Huvudpriset varierar, och vinnaren dras bland aktiva användare. Ungefär en gång per månad ordnas ett snabblotteri, där priset också varierar. Cuckoo ordnar tävlingar med prisdragningar även för företagskunder. Pris och tid för dessa varierar.

3. Deltagande i tävlingar

Delta i tävlingen kan de som använder pausapplikationen Cuckoo och som har varit tillräckligt aktiva för att delta i dragningen av priset, samt anmält sig med. I snabbrace och företagens interna tävlingar deltar man också genom sin aktivitet i applikationen.

4. Tävlingens avslut och meddelande till vinnaren

Dragningen sker efter den tid det är möjligt att delta i tävlingen. Vinnaren kontaktas per telefon, e-post, post eller via Cuckoos egen chat. Om tävlingsiarrangören inte når vinnaren inom 14 dagar från tävlingens avslut, dras den oinlösta vinsten inte till en ny vinnare. Vinnarens namn meddelas till andra Cuckoo-användare i samband med tävlingens avslut.

5. Priser

Priserna varierar, värdet på priset kan ligga mellan 2 och 500€ eller 20 och 5000 SEK. Vinsten kan inte bytas ut mot pengar eller en annan produkt.

6. Tävlingsarrangörens ansvar

Vinnaren befriar arrangören från allt ansvar och alla kostnader som kan uppstå av deltagandet i tävlingen, mottagandet av priset eller användning av priset. Denna ansvarsfrihet minskar dock inte konsumentens rättigheter enligt konsumentskyddslagen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna begränsas till dragningen av vinnare, priset och dess värde. Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagaren att följa dessa regler och arrangörens beslut.

7. Publicerande av tävlingsresultat

Tävlingsarrangören har rätt att publicera namnet på vinnaren samt vinnarens arbetstagare (ifall vinnaren använder Cuckoo under en företagsprofil) i pausapplikationen Cuckoo, på adressen cuckoo.fi, i Cuckoos sociala medier, samt i nyhetsbrev.

8. Behandling av personuppgifter

Användarna deltar i tävlingen med sina egna Cuckoo-profiler i pausapplikationen Cuckoo. Vinnaren kontaktas per e-post eller via Cuckoo-applikationen för att få kontaktuppgifter. Vid behov ger Cuckoo den vinnande personens uppgifter vidare till samarbetsföretag för kontakttagande och inlösen av vinsten.

Personuppgifterna behandlas enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagstiftningen i Finland. Mer information om hur personuppgifter i Cuckoo behandlas kan man läsa här: https://cuckoo.fi/sv/how-we-handle-data/.

9. Annat

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen eller fortsätta dess giltighetstid på grund av särskilda omständigheter vilka inte beror på tävlingsarrangören och som påverkar arrangörens förmåga att slutföra tävlingen.