Baserat på fakta

Att bygga nya rutiner är inte enkelt. Cuckoo kan bevisligen hjälpa i att ändra beteende och bygga rutiner medan man har kul i en spellik värld.

Du behöver inte leta längre - här är det svart på vitt

Då Finska Arbetshälsoinstitutet gjorde en studie om Cuckoo och förändringarna som sker vid användning av tjänsten, såg man att arbetstagarna upplevde att deras arbetsgemenskap var mer öppen, kreativ och accepterande. Samma studie visade att produktiviteten ökade och mängden sjukledighet minskade.

Lyckliga arbetstagare är mer produktiva

Enligt en studie från Oxford University Saïd Business School är arbetstagare 13% mer produktiva då de är lyckliga. Genom att öka mängden meningsfulla och avslappnade stunder i personalens dagar kan man alltså ha en direkt effekt på företagets finansiella framgång.

Ibland behöver vi våra medmänniskor

Vår senaste studie om distansarbete visade intressanta resultat: folk upplevde saknaden av social interaktion som den största utmaningen, medan fysiska och psykiska utmaningar inte sågs som lika stora.

Samtidigt svarade 80% av deltagarna att de gillar att jobba på distans, och 66% ville fortsätta jobba på distans helt eller delvis. Betydelsen av arbetsgemenskapen ska ändå inte förbises.

För att kunna upprätthålla en känsla av mening i arbetet är det viktigt att upprätthålla den sociala gemenskapen. Vi bör göra vårt bästa för att upprätthålla en stark sammanhållning och öppen arbetskultur oberoende var arbetet sker.

Mängd deltagare: 2345

Studien gjord av Cuckoo Networks i juni 2021.