Ökar mängden sjukledighet och kostnaderna för dessa? Känns det som att arbetstagarna kunde ha högre produktivitet?

Cuckoo är den saknade pusselbiten i ert företags välmåendestrategi. Cuckoo erbjuder:

Varför

Förbättrad produktivitet

Forskningvisar att använding av Cuckoo ökar produktiviteten med ca 15 SEK /timme /person, vilket ger en summa på 30 000 SEK /år.

Mindre sjukledighet

Enligt studier minskar användningen av Cuckoo mängden sjukledighet med ca 2 dagar /år/ person, vilket resulterar i finansiella besparingar.

Arbetsgivarimage

Genom att erbjuda arbetstagare en välmåendetjänst som Cuckoo, förbättras arbetsgivarbilden både för nuvarande arbetstagare och potentiella nya.

Välmående& samhörighet

Forskning visar att användning av Cuckoo har en positiv effekt på både fysisk och mental hälsa. Cuckoo förstärker också arbetskollegers relationer och känslan av gemenskap.

Hur kör vi igång?

Boka tid för en gratis demo med en av våra otroliga teammedlemmar!

Du kan också ta en titt på våra olika businesspaket här eller bekanta dig med Cuckoo med en gratis 14 dagars provperiod!

2 dagar/ person/ år

Så mycket minskade sjukledigheten efter användning av Cuckoo. Cuckoo har en positiv effekt på både mental och fysisk hälsa, och ger därmed gladare och friskare personal.

Joululahja työntekijöille voi aiheuttaa stressiä

Sign up to get a free demo with a member from the Cuckoo team

By leaving your contact details you accept that the Cuckoo Team will be in contact with you.

No commitment. Your information is safe with us.