Cuckoo blog

Undersökning: pausgympa som leder till miljonbesparingar

Låter det galet?

 

Vi vet!

Läs om Finska Arbetshälsoinstitutets undersökningsresultat, bland annat dessa:

Studiens namn: Välmående hos kontorsarbetare - mindre sittande och mera gemenskap med pauser?

Studien utför av: Finska Arbetshälsoinstitutet. Punakallio, A., Halonen, J., Pehkonen, I., Turpeinen, M., Turunen, J., Remes, J., Lusa, S. & Miranda, H. 

Utförd: 2016-2018. Initiala kartläggningar, mätningar och frågeformulärer, intervention (3-6 mån), slutformulär, mätningar och intervjuer.

Vem studerades: I interventionen deltog arbetstagare på Nokia, och i kartläggningen och intervjuerna deltog även LähiTapiolas arbetstagare. 

 

Resultat - ekonomiska fördelar betydande

I undersökningen kom det fram att man fick sjukledigheten att minska med 0,5 dagar/person under en tre månaders intervention. Under ett år skulle man därmed kunna minska sjukledigheten med två dagar per person. Kostnaden för en sjukledighetsdag är ungefär 5000 SEK/dag så i en 100 personers organisation skulle detta innebära runt 1 000 000 SEK per år. 

Besparingar i en hundra personers organisation t.o.m.

100 000 €

eller 1 000 000 SEK per år

Man såg också en förhöjd produktivitet som resultat av interventionen. Enligt studien kunde man höja produktiviteten hos en arbetstagare med 15 SEK /timme vilket på årsnivå innebär 26 000 SEK mer per arbetstagare. I en hundra personers organisation resulterar då den ökade produktiviteten i miljoninkomster. 

Resultaten är betydande för organisationens ekonomi men påverkar också den enskilda individens personliga liv, välmående och trivsel på jobbet. Vi tar en närmare titt på studiemetoderna och dess resultat, samt funderar på de realistiska möjligheterna och nyttorna av att ta Cuckoo i bruk i organisationen.

Produktiviteten upp med pauser

Arbetetets produktivitet mättes i studien med hjälp av studiepersonernas erfarenheter. Faktorer som påverkar produktiviteten är bland annat uppmärksamhet, energinivå och känsla av förmåga. Andra faktorer som påverkar produktiviteten är till exempel trötthet, apati och glömska, och interventionsgruppen upplevde att alla dessa hade minskat. 

Arbetets produktivitet uppskattades öka med 1,5 euro eller 15 SEK per timme. Under ett år blir denna ökning ungefär 26 000 SEK per person. I verkligheten kan man räkna med att ungefär en tredjedel av arbetstagarna kommer upp till dessa fördelar, och då skulle en hundra personers organisation öka produktiviteten med 900 000 SEK per år.

Uppskattad ökning i produktiviteten

15 SEK /timme

och under ett år

26 000 SEK /person

"Arbetets produktivitet är betydande för organisationens ekonomi men den har en ännu djupare inverkan på individnivå. Alla vill känna att de lyckas och att de är effektiva på sitt jobb. Om omgivningen ger oss rätta verktyg kan vi ge vårt bästa och vårt allt. Att lyckas på arbetet har en positiv inverkan på arbetstagarens upplevelse av sin roll och sin arbetsgivare, vilket i sig binder talangen till företaget."

- analyserar Havas 

Minskat sittandet och ökad aktivitet med hjälp av Cuckoo

Orsaken bakom sjukledighet är ofta muskuloskeletala störningar dvs. problem i stöd- och rörelseorgan, som orsakas av passivitet. Den rörelse och motion man håller på med under sin fritid kompenserar inte de långa tiderna som man sitter stilla under arbetsdagen. Lätt motion, ändrad arbetsställning och pauser bryter långa perioder av stillasittande, får igång ämnesomsättningen och minskar risken för smärta i stöd- och rörelseorganen. 

Under studien hade inte bara tiden tillbringad sittandes minskat, men den aktiva tiden hade ökat. Under tre månaders interventionen hade mängden steg per dag ökat med nästan 700. De aktiva pauserna har i sig inte en så stor effekt på mängden steg per dag, men tjänsten uppmuntrar även till andra smarta val i dafen som att välja trapporna framom hissen, att cykla eller gå till jobbet, och att gå ut och få frisk luft under dagen. Den energi man får av de korta pauserna under dagen håller i sig även till fritiden, vilket möjliggör en aktivare livsstil även på fritiden. 

"Ökad rörelse, minskat sittande och lättnad i fysiska smärtor och krämpor har en signifikant effekt på sjukledigheternas minskning. Då vi jobbar på distans förlorar vi en stor del av den naturliga rörelse som vi tidigare fått dagligen, och ergonomin på hemmakontoret är ofta inte den bästa. Därför är det ytterst viktigt att uppmana till aktivitet, mångsidig rörelse och ändring av arbetsställning även i distans- och hybridarbetsmodeller"

- kommenterar Cuckoos välmåendespecialist Anni Havas. 

Användning av Cuckoo-välmåendeapplikationen hade en en positiv effekt på studiepersonernas aktivitetsnivå. Under tre månaders interventionen hade sittandet minskat med i snitt 30 minuter per dag. Efter sex månader av användning hade sittandet redan minskat med 47 minuter per dag. I undersökningen delade man på studiepersonerna enligt hur mycket de använde tjänsten. Hos väldigt aktiva användare märkte man minskad sittande tid även under de lediga dagarna upp till 40 minuter, vilket tyder på att de goda rutinerna hade en effekt även utanför arbetstiden.

Sittande minskade i snitt 

30 min/dag

Mindre sjukledighet bland personalen har en signifikant effekt på organisationens ekonomi. Tidigare nämnde vi att i en hundra personers organisation där sjukledigheten minskar med två dagar per person kan man på ett år spara ungefär en miljon kronor. Även om bara 30% av personalen kommer upp till dessa siffror tack vare användning av välmåendetjänsten så är besparingarna betydande. Hur aktivt personalen använder applikationen är enligt studien påverkat av chefernas exempel och uppmuntran, samt stödet och synligheten av pausmotion på arbetsplatsen. Också tjänsten i sig stöder beteendeförändring med sin motiverande speluppbyggnad.

Fördelarna större än kostnaderna

På basis av resultaten i studien - besparingarna på mindre sjukledighet, samt ökad produktivitet - såg man att Cuckoo-välmåendeapplikationen är en ekonomiskt lönsam investering för organisationen. Användning av Cuckoo-applikationen för en 100 personers organisation kostar under 60 000 SEK i året, och därmed kan företaget gå över en miljon kronor på vinst efter ett år av lyckad användning. 

Andra positiva erfarenheter av Cuckoo-applikationens användning är förbättrad återhämtning och en förstärkt känsla av gemenskap på arbetsplatsen. Känslan av gemenskap är också en faktor som påverkar produktiviteten och prestationsförmågan positivt. En öppen och stödande arbetskultur förbättrar atmosfären på arbetsplatsen och ökar chanserna att lyckas med sina mål. Enligt studier trivs också arbetstagare bättre på arbetsplatser där man har en stark social koppling. 

Läs mer om Cuckoos fördelar och boka en gratis demo!

Nya Cuckoo!

Vi uppdaterade vårt bränd och vår applikation - vi väntar med iver att du får testa den!