Cuckoon kisojen ja arvontojen säännöt

Cuckoo Networks Oy järjestää säännöllisesti kisoja ja arvontoja, joissa Cuckoo-taukoliikuntasovelluksen käyttäjien ja siellä arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja.

1. Kisojen järjestäjä

Cuckoo Networks Oy, 00100, Helsinki. Y-tunnus: 2612255-9

2. Kisojen tyypit

Cuckoossa järjestetään kuukausittain kuukausiarvonta aktiivisten Cuckoon käyttäjien kesken. Pääpalkinto näissä vaihtelee. Noin kerran kuussa järjestetään myös pikakisoja, joihin on helpompi osallistua, ja joissa palkinto myös vaihtelee. Yritysasiakkaiden toiveesta Cuckoo järjestää kisoja/arvontoja yrityksille, joissa palkinto ja ajankohta vaihtelee.

3. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua Cuckoo -taukoliikuntasovelluksen käyttäjät, ja palkintojen arvontaan vaaditaan riittävä aktiivisuus palvelussa kuukauden aikana ja ilmoittautuminen kuukauden arvonnan osallistujaksi. Cuckoon omat työntekijät eivät voi osallistua arvontaan. Pikakisaan ja yritysten sisäisten kisojen arvontaan osallistutaan myös omalla aktiivisuudella sovelluksessa.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen

Arvonta suoritetaan osallistumisajan päätyttyä. Voittajaan ollaan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse, postitse tai Cuckoon chatin kautta. Mikäli kilapilun järjestäjä ei tavoita voittajia 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamatonta voittoa ei arvota uudelleen. Voittajan nimi ja työnantaja (jos voittaja käyttää Cuckoota osana työnantajan pakettia) ilmoitetaan muille Cuckoo-sovelluksen käyttäjille arvonnan tulosten yhteydessä.

5. Palkinnot

Palkinnot vaihtelevat, arvo voi olla kaikkea 2 ja 500 euron välistä. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaan tai toiseen tuotteeseen.

6. Kilpailun järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalle kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

7. Kilpailun tulosten julkisuus

Kisan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi, sekä työnantaja (jos voittaja käyttää Cuckoota osana työnantajan pakettia) Cuckoo-taukoliikuntasovelluksessa, osoitteessa cuckoo.fi, Cuckoon sosiaalisessa mediassa, sekä uutiskirjeessä.

8. Henkilötietojen käsittely

Käyttäjät osallistuvat kilpailuun Cuckoo-taukoliikuntasovelluksessa omalla Cuckoo-profiilillaan. Arvonnan voittajaan ollaan yhteydessä sähköpostitse tai Cuckoo-taukoliikuntasovelluksessa yhteystietojen saamiseksi. Cuckoo toimittaa tarvittaessa yhteistyökumppanille voittaneen henkilön tiedot yhteydenottoa ja palkinnon lunastamista varten.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelystä Cuckoolla löytyy lisätietoa täältä: https://cuckoo.fi/fi/how-we-handle-data/.

9. Muuta

Kilpailunjärjestäjä varaa oikeuden keskeyttää tai muuttaa kilpailuja tai jatkaa kestoaikaa johtuen siitä riippumattomista erityisolosuhteista, jotka vaikuttavat sen kykyyn suorittaa kilpailua loppuun.