Faktoihin perustavaa

Käyttäytymisen muuttaminen ei ole helppoa, kun sen joutuu tekemään yksin. Cuckoo on todistetusti muuttanut ihmisten käyttäytymistä tehden siitä jopa hauskaa pelillisyyden ansiosta.

Onnelliset työntekijät ovat tuottavampia

Oxfordin yliopiston Saïd Business Schoolin tutkimuksen mukaan työntekijät ovat 13% tuottavampia onnellisina. Niimpä iloisten hetkien lisääminen työntekijöiden päiviin vaikuttaa suoraan yrityksesi taloudelliseen tulokseen.

Ryhmässä on voimaa

Äskettäinen etätyöskentelyyn pureutuva tutkimuksemme osoitti meille hieman yllättäviä lukuja: suurin haaste oli sosiaalisen vuorovaikutuksen puute, kun taas fyysiset ja henkiset haasteet koettiin pienempinä haasteina. Samaan aikaan 80% osallistujista piti etätyöstä ja 66% halusi jatkaa etätyötä kokonaan tai osittain. Siksi työyhteisön merkitystä ei pidä vähätellä. Edellisistä luvuista tulisi oppia, ja meidän pitäisi tehdä parhaamme voidaksemme tukea hyvinvoivaa ja avointa työyhteisöä riippumatta siitä, missä työ tehdään.

Osallistujamäärä: 2345

Cuckoo Networksin suorittama tutkimus kesäkuussa 2021.

Voit lopettaa etsimisen - ratkaisu on täällä

Työterveyslaitos teki tutkimuksen Cuckoon käytöstä ja sen mukanaan tuomista muutoksista yrityksen työntekijöille. He havaitsivat, että työntekijät pitivät työyhteisöä avoimempana, hyväksyvämpänä ja luovempana sen jälkeen, kun Cuckoo oli otettu käyttöön työpaikalla. Sama tutkimus osoitti, että tuottavuus kasvoi, kun taas sairaslomapäivien määrä väheni.