Työhyvinvointi ja tauottaminen ovat tärkeitä Ilmarisen henkilöstölle

Yrityksen nimi: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Yrityksen logo:  Cuckoo-tarina: Cuckoon käyttö Ilmarisessa aloitettiin 2018, jotta kaikilla työntekijöillä olisi mahdollisuus ohjattuun taukoliikuntaan työskentelypaikasta ja -ajasta riippumatta. . Ilmarisella henkilöstön työhyvinvointi on tärkeää, siksi he tarjoavat fyysisesti passiivista työtä tekevälle henkilöstölleen mahdollisuuden istumisen aktiiviseen tauottamiseen. Työntekijöiden apuna on myös liikuttaja, kenen työkuvaan kuuluu muun muassa henkilöstön innostaminen omasta… Continue reading Työhyvinvointi ja tauottaminen ovat tärkeitä Ilmarisen henkilöstölle