Cuckoo blog

Istuminen tappaa hitaasti mutta varmasti – neljä faktaa istumisesta!

Liiallinen istuminen tappaa – samoin kuin passiivisuus ylipäätään. Vaikka asia tiedetään jo melko hyvin, se ei silti ole vaikuttanut tarpeeksi valintoihin töissä ja vapaalla.

1. Istuminen on yhtä vaarallista kuin tupakointi

Aikuinen istuu, makaa tai seisoo paikoillaan yli kolme neljäsosaa valveillaoloajastaan. Aikuisen esimerkkiä ja passiivista elämäntapaa seuraten, niin tekevät nykyisin myös lapset ja nuoret. Istuminen aiheuttaa ongelmia tuki- ja liikuntaelimistölle, sydämelle ja verenkierrolle. Se kerryttää ylipainoa ja heikentää unta sekä aineenvaihduntaa. Se voi olla jopa yhtä vaarallista kuin tupakointi.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisten suositusten mukaan istumista pitäisi pyrkiä vähentämään niin töissä, koulussa kuin vapaa-ajallakin. Selkäliiton suositusten mukaan asentoa pitäisi vaihtaa puolen tunnin välein ja tehdä säännöllisesti taukojumppaa. Näin verenkierto tehostuu, aineenvaihdunta vilkastuu, lihakset kuormittuvat tasapuolisemmin ja tuki- ja liikuntaelimistö pysyy vetreänä.

Tutkimusten mukaan pelkkä vapaa-ajan liikunta ei riitä kumoamaan istumisen haittoja, minkä vuoksi vartalo pitäisi pitää aktiivisena myös työpäivien aikana asennon vaihtelun ja säännöllisen taukoliikunnan avulla.

2. Istuminen heikentää työtehoa ja vähentää tuottavuutta

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan liikkumaton elämäntapa on maassamme yksi suurista uhista. Sen lisäksi, että istuminen tappaa, se heikentää myös merkittävästi työelämän tuottavuutta, kilpailukykyä ja lisää väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja ja syrjäytymisvaaraa. Tulevaisuusselonteon mukaan eri hallinnonalojen ja organisaatioiden tulisi mahdollistaa ihmisille fyysisesti aktiivinen elämäntapa.

Tavoitteena on luoda uudenlaisia ratkaisuita kotiin, kouluun ja työelämään, joilla tuetaan istumisen ja paikallaanolon vähentämistä. Cuckoo pyrkii olemaan juuri tällainen ratkaisu: mukana kulkeva virtuaalinen taukojumppapalvelu, jossa on ammattilaisten suunnittelemat, istumatyöhön kohdistetut liikkeet höystettynä pelillisellä otteella, joka motivoi tauottamaan.

Työn tauottaminen on tärkeää myös henkiselle hyvinvoinnille. Hetkellinen irtaantuminen työstä virkistää ajattelua ja vähentää päässä jyskyttävää stressiä. Cuckoo-taukoliikuntasovellus tarjoaa henkistä jumppaa kaipaaville myös mindfulness-harjoitteita. Tutkimusten mukaan tietoisen läsnäolon harjoittamisella on vaikutus työntekijöiden suorituskykyyn ja työtyytyväisyyteen.

 
 
 
 

3. Jo muutaman minuutin taukoliikunta auttaa

Istumisen haittoihin ja hyvän työergonomian vaikutuksiin on havahduttu jo monissa yrityksissä. Aktivoivilla työpisteillä ja taukoliikunnalla on huomattu merkittäviä vaikutuksia työn tuottavuuden sekä työntekijöiden energisyyden ja keskittymiskyvyn kannalta. Myös sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Työskentelyasennon vaihtaminen puolen tunnin välein ja säännöllinen, oikeisiin lihaksiin ja nikamiin kohdistettu taukoliikunta, pitävät istumisesta rasittuneen vartalon tasapainossa, virkeänä ja vetreänä. Istuttaessa reisilihaksissa ei ole juuri lainkaan toimintaa, joten jalkalihasten aktivointi on äärimmäisen tärkeää. Tutkimusten mukaan jo kahden minuutin mittaisilla tauoilla on huomattu suotuisia verenkierrollisia terveysvaikutuksia. Istuminen tappaa, mutta onneksi pienilläkin asioilla on suuri vaikutus.

Se, että istumisen haittoihin on havahduttu ja muutoksiin ryhdytty, näkyy jo eläketilastoissa. Selästä pidetään nykyisin entistä parempaa huolta, ja selkäsairauksista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä onkin puolittunut 20 vuodessa.

4. Yhteiset taukoliikuntatuokiot lisäävät yhteishenkeä

Tutkimuksen mukaan yhdessä liikkuminen motivoi yksilöitä ja lisää liikunnan tuomaa iloa. Työpaikan yhteiset taukoliikuntahetket lisäävät yhteisöllisyyttä. Näin ollen aktiivisuutta lisäävät toimenpiteet kannattaa kohdistaa yksilön lisäksi työyhteisöön ja -ympäristöön.

Cuckoon keräämien asiakaskokemusten mukaan yhteiset taukoliikuntahetket ovat lisänneet yrityksissä tiimien välistä kanssakäymistä, luoneet uudenlaista työkulttuuria, puhdistaneet ilmapiiriä sekä tuoneet työpaikalle iloa ja naurua. Lisäksi työntekijät ovat aikaisempaa sitoutuneempia työhönsä ja työnantajaansa.